Pazar Araştırmaları:
 
M2S, online, bilgisayar destekli telefon anketi (C.A.T.I) ve yüz yüze anket yöntemlerini kullanarak kurumsal ve bireysele yönelik, hızlı ve tutarlı veri sağladığı araştırmalar üretir.
 
     
     
 
Müşteri ve Kanal Memnuniyeti Araştırmaları:
 
Müşteri ve kanal memnuniyeti araştırmaları, online, C.A.T.I. veya yüz yüze anket yöntemi ile yapılır. Her müşteri için özel olarak modellenir, uygulanır ve bütçelenir.
 
     
     
 
Sektörel Araştırmalar:
 
Sektörel araştırmalar, C.A.T.I yöntemi ile yapılan, müşterilerin kendi ürün, çözüm ve hizmetlerini sorgulamak üzere kendi soruları ile katıldığı omnibus tipi araştırmalar.
 
     
     
 
KOBİ Araştırması:
 
KOBİ araştırması, Türkiye temsili ve yüz yüze yapılan, müşterilerin kendi ürün, çözüm ve hizmetlerini sorgulamak üzere kendi soruları ile katıldığı omnibus tipi araştırmala. 1-49 çalışanlı ve 50-249 çalışanlı KOBİ’ler için 2 ayrı araştırma yapılır.
 
     
     
 
Tüketici Trend Omnibus:
 
Tüketici Trend Omnibus, Türkiye’de 500 bin üzeri nüfusu olan il ve ilçeleri kapsayan, kent temsili, 17 ilde 1300 kişiyle yüz yüze anket yöntemi ile yapılır. Tüketicilerin ürünlere, markalara ve reklamlara ilişkin bilgi düzeyleri ve değerlendirmelerini düzenli olarak, standart sorular aracılığıyla takip etme imkanı sunar ve her üç ayda bir tekrar eder. Her müşteri istediği kadar soru ile araştırmaya katılabilir. Esnek raporlama özelliği ile sahadan 5 hafta sonra rapor teslim edilir.
 
     
 
 
Pikare 2014
 
   
 
   
 
   
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pikare 2014